Chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/07/2018?

Chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/07/2018?

Hóa đơn điện tử là loại hình công nghệ đang được rất nhiều doanh nghiệp áp dụng, tuy nhiên các quy định pháp luật...