Chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/07/2018?

0
273
Chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/07/2018?

Hóa đơn điện tử là loại hình công nghệ đang được rất nhiều doanh nghiệp áp dụng, tuy nhiên các quy định pháp luật có liên quan đến hình thức hóa đơn này còn khá đơn giản và chưa được rõ ràng; do đó, số lượng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử so với tổng số doanh nghiệp đang có hiện nay có sự chênh lệch rất lớn.

hóa đơn điện tử

Theo nhiều nguồn tin cho biết, vì để triển khai hình thức hóa đơn điện tử được rộng rãi và nhanh chóng nhằm giúp cho việc tạo lập, xuất nhập, bảo quản và lưu trữ hóa đơn được dễ dàng, tiện lợi cũng như tính bảo mật được cao hơn và tỷ lệ mất hoặc hư hỏng hóa đơn được giảm xuống; do đó, thay vì khuyến khích sử dụng hóa đơn như trước thì Bộ Tài chính đang có dự thảo sẽ bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/07/2018 theo Nghị định sửa đổi 51/2010/NĐ-CP.

Nghị định sửa đổi 51/2010/NĐ-CP về việc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hợp pháp nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch; dự thảo với nhiều nội dung mới liên quan về việc áp dụng hóa đơn điện tử bắt buộc đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh và cơ quan nhà nước, đó là chỉ được sử dụng hóa đơn điện tử chứ không được chọn dùng 2 loại hóa đơn giấy như trước đây nữa và thời gian được triển khai bắt đầu từ ngày 01/07/2018.

Cũng theo dự thảo này, Bộ Tài chính cũng phải có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn được in từ hệ thống máy tính chuyển sang dùng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp hoặc hóa đơn điện tử có mã xác nhận của cơ quan thuế trong thời gian bắt đầu triển khai điều luật nghị định 52/2010/NĐ-CP sửa đổi.

nghị đinh sử đổi áp dụng hóa đơn điện tử

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã đặt in hóa đơn trước ngày 01/01/2018 thì vẫn được tiếp tục sử dụng trong hết năm 2018 và 2019 và Bộ Tài chính cũng phải có giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử dành cho doanh nghiệp hoặc hóa đơn có mã xác nhận của cơ quan thuế trong năm 2019.

Mặt khác, nội dung sửa đổi của Nghị định cũng quy định rõ ràng rằng 8 đối tượng bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử tính từ thời gian đã đưa ra trong Nghị định và loại hóa đơn sử dụng chính là hóa đơn điện tử có mã xác nhận của cơ quan thuế. 8 đối tượng đó là:

  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh hiện đang sử dụng HĐĐT (viết tắt của hóa đơn điện tử) có mã của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 thì vẫn tiếp tục sử dụng loại hình hóa đơn này cho khoảng thời gian sau đó.
  • Doanh nghiệp, tổ chức là đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 thì phải thực hiện chuyển đổi ngay sang dùng HĐĐT của doanh nghiệp hoặc HĐĐT có mã xác nhận của cơ quan thuế từ ngày 01/07/2018.
  • Doanh nghiệp, tổ chức có mã số thuế đang sử dụng hóa đơn giấy được in từ hệ thống máy tính trước ngày 01/01/2018 mà không sử dụng bất cứ hình thức HĐĐT nào thì từ ngày 01/07/2018 trở đi phải chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác nhận của cơ quan thuế.
  • Doanh nghiệp vi phạm về quyền quản lý, sử dụng hóa đơn hay doanh nghiệp thuộc đối tượng nằm trong nhóm nguy cơ cao về việc chấp hành pháp luật thuế thì phải sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế.
  • Doanh nghiệp mới thành lập và chưa sử dụng bất cứ hình thức hay loại hóa đơn nào thì phải sử dụng HĐĐT có mã cơ quan thuế trong 06 tháng, hết thời hạn 6 tháng sẽ phải chuyển sang sử dụng HĐĐT của doanh nghiệp hoặc hóa đơn có mã cơ quan thuế.
  • Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở những vùng khó khăn sẽ được cơ quan thuế hỗ trở để sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế
  • Bộ Tài chính sẽ có những hướng dẫn cụ thể về việc áp dụng HĐĐT có mã cơ quan thuế đối với những hộ kinh doanh một cách phù hợp.
  • Cơ quan thuế đang thực hiện dịch vụ cấp lẻ HĐĐT có mã cơ quan thuế cho những tổ chức kinh doanh không phải là doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân không kinh doanh nhưng lại có hoạt động buôn bán/trao đổi hàng háo, dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Tuy nhiên, cũng vì số lượng doanh nghiệp hiện đang sử dụng hóa đơn điện tử chỉ chiếm một phần nhỏ so với tổng số doanh nghiệp hiện có trên cả nước nên thời gian bắt buộc áp dụng HĐĐT được đề ra trong dự thảo cũng đang được xem xét lại và dự định sẽ triển khai đồng bộ từ ngày 01/01/2019.

Xem thêm: http://www.cell-relay.com/hoa-don-dien-tu-co-bat-buoc-khong/

Quy định: https://storeviettel.com/hoa-don-dien-tu/hoa-don-giay.html

LEAVE A REPLY