Hóa đơn điện tử có bắt buộc không?

0
287
Hóa đơn điện tử có bắt buộc không?

Hóa đơn điện tử là công cụ hỗ trợ đang được rất nhiều doanh nghiệp triển khai áp dụng; tuy nhiên, việc sử dụng loại hóa đơn này còn có nhiều vấn đề chưa được rõ ràng và thống nhất nên vẫn còn nhiều doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giấy trong các giao dịch của mình.

Theo nhiều nguồn tin cho biết, Bộ Tài chính sẽ không khuyến khích hình thức sử dụng hóa đơn điện tử như trước nữa mà chuyển sang bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đối với 8 đối tượng doanh nghiệp hiện nay. Đây là thông tin căn cứ theo Điều 11 của Dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung cấp dịch vụ áp dụng từ ngày 01/07/2018.

hóa đơn điện tử

Các đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Cũng như đã đề cập ở bên trên, việc bắt buộc doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch được bắt đầu triển khai vào ngày 01/07/2018 chỉ áp dụng đối với 8 đối tượng sau:

Đối tượng 1: các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính thì vẫn tiếp tục sử dụng loại hình hóa đơn này.

Đối tượng 2: doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có mã số thuế hóa đơn giấy được in từ hệ thống máy tính trước ngày 01/01/2018 nhưng không sử dụng HĐĐT dành cho doanh nghiệp thì phải chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/07/2018 trở đi.

Đối tượng 3: doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thuộc nhóm đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 thì phải thực hiện chuyển đổi sang hình thức bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp hay hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thếu từ ngày 01/017/2018 theo quy định của pháp luật.

Đối tượng 4: các doanh nghiệp mới được thành lập, không sử dụng HĐĐT của doanh nghiệp hay không mua hóa đơn từ cơ quan thuế thì bắt buộc doanh nghiệp đó phải sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế trong thời gian 6 tháng. Hết thời hạn 6 tháng, doanh nghiệp sẽ chuyển sang sử dụng HĐĐT cho doanh nghiệp hoặc HĐĐT có mã của cơ quan thuế.

đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Đối tượng 5: các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng sâu vùng xa, không có điều kiện để sử dụng HĐĐT của doanh nghiệp thì sẽ được cơ quan thuế hỗ trợ sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế.

Đối tượng 6: các doanh nghiệp, tổ chức vi phạm về sử dụng, quản lý hóa đơn hay có nguy cơ rủi ro cao về việc tuân thủ pháp luật thuế thì bắt buộc sử  dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Đối tượng 7: các tổ chức không phải là doanh nghiệp mà là hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh nhưng có những hoạt động phát sinh về bán hàng hóa, dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng thì sẽ được sử dụng HĐĐT lẻ có mã của cơ quan thuế do chính cơ quan thuế cung cấp.

Đối tượng 8: là những đối tượng thuộc hộ kinh doanh theo lộ trình của Bộ Tài chính, những đối tượng này sẽ được hướng dẫn để sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế.

Một số lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử

Tuy đã có quy định các đối tượng bắt buộc phải sử dụng HĐĐT để giao dịch những vẫn có rất nhiều trường hợp không thuộc trong phạm vi này sử dụng HĐĐT thì:

lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử

  • Đối tượng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ nếu đã có chữ ký số thì gửi yêu cầu được sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế đến cơ quan thông qua công thông tin điện tử của Tổng cục thuế.
  • Đối tượng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ nhưng chưa có chữ ký số thì đến trực tiếp cơ quan thuế để được cấp và hướng dẫn sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế.
  • Doanh nghiệp này đã đặt in HĐĐT trước ngày 01/01/2018 thì vẫn tiếp tục sử dụng hết số hóa đơn đó trong năm 2018 và 2019; đồng thời Bộ Tài chính sẽ có những hỗ trợ giúp doanh nghiệp chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế từ năm 2019 trở đi theo quy định đã đề ra.

Nói tóm lại, việc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử (có mã xác thực của cơ quan thuế) được áp dụng từ ngày 01/07/2018 cho 8 đối tượng đã nói bên trên; trường hợp còn lại sẽ sử dụng loại hình HĐĐT cho doanh nghiệp.

Xem thêm: http://www.cell-relay.com/quy-dinh-ve-hoa-don-dien-tu/

  • https://storeviettel.com/hoa-don-dien-tu/hoa-don-giay.html

LEAVE A REPLY