Quy định về hóa đơn điện tử

0
365

Hóa đơn điện tử là công cụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong quá trình xuất/nhập hóa đơn cho khách hàng, đối tác và cơ quan nhà nước thay thế cho hóa đơn giấy truyền thống nhằm tiết kiệm, nhanh chóng và tiện lợi hơn. Tuy nhiên, để sử dụng được loại hình công nghệ này thì doanh nghiệp không những phải có đủ điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử, phần mềm quản lý mà còn tuân thủ đúng những quy định về hóa đơn điện tử của pháp luật.

hóa đơn điện tử

Những quy định mới về hóa đơn điện tử được quy định cụ thể trong Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về việc khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử ngày 14/3/2011 như sau:

Hóa đơn phải có đủ giá trị pháp lý

Theo Khỏa 3, Điều 3, Thông tư 32/2011/TT-BTC một hóa đơn điện tử hợp lệ phải có đủ các điều kiện sau:

  • Có sự đảm bảo đầy đủ đáng tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử ngay từ khi thông tin được tạo ra.
  • Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn chính là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi trừ những hình thức phát sinh trong việc trao đổi, lưu trữ và hiển thị hóa đơn.
  • Các thông tin có trong hóa đơn điện tử có thể được truy cập và sử dụng được khi cần dưới dạng hoàn chỉnh.

hóa đơn phải đầy đủ về mặt pháp lý

Khi hóa đơn có đủ giá trị pháp lý thì việc sử dụng trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn, từ đó doanh nghiệp được nhiều lợi ích và tiện lợi hơn rất nhiều trong việc kê khai thuế, giao dịch trực tuyến…

Hóa đơn phải được sử dụng đúng nguyên tắc

Không chỉ về tính hợp pháp mà quy định về hóa đơn điện tử viettel cung bao gồm cả nguyên tắc sử dụng cũng như đối tượng được sử dụng loại hình công nghệ này. Về nguyên tắc khi sử dụng hóa đơn điện tử là:

  • Tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ thì phải có trách nhiệm thông báo cho người mua về định dạng của hóa đơn điện tử mà mình đang dùng cũng như cách thức truyền nhận hóa đơn rõ ràng giữa người bán và người mua (truyền trực tiếp từ hệ thống của tổ chức, cá nhân bán hàng, cung cấp dịch vụ sang hệ thống của người mua hoặc đơn vị bán hàng sử dụng hóa đơn điện tử thông qua hệ thống trung gian của các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn để lập hóa đơn và gửi cho người mua)
  • Giữa người bán, người mua và đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử và các tổ chưc có liên quan phải có thỏa thuận rõ ràng về yêu cầu kỹ thuật cùng với các điều kiện để bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật của hóa đơn điện tử.

Nói tóm lại, nguyên tắc sử dụng hóa đơn điện tử giữa các đối tượng có liên quan với nhau phải được thống nhất về mặt kỹ thuật cũng như nhiều yêu cầu khác thì việc giao dịch bằng hóa đơn điện tử mới có hiệu quả và đúng giá trị.

Đối tượng được sử dụng hóa đơn điện tử

Quy định về hóa đơn điện tử đối với đối tượng được sử dụng đó là:

đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử

  • Doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh doanh đã và đang dùng các giao dịch điện tử với ngân hàng hoặc cơ quan thuế có chữ ký số theo quy định cuẩ pháp luật, các phần mềm bán hàng, dịch cụ có kết nối với phần mềm kế toán nhằm đảm bảo dữ liệu của hóa đơn điện tử.
  • Doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh doanh đã áp dụng hóa đơn điện tử dành cho doanh nghiệp trước ngày 01/01/2018 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và hiện đang tiếp tục áp dụng loại hình công nghệ này cho doanh nghiệp chính mình
  • Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có mã số thuế đang sử dụng hóa đơn giấy được in từ hệ thống máy tính trước ngày 01/01/2018 nếu đáp ứng đủ các điều kiện được nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư 32/2011/TT-BTC.
  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh mới được thành lập và không lựa chọn mua hóa đơn được đặt in của cơ quan thuế, không sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (nếu đủ điều kiện áp dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp) thì việc sử dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động bán hàng, cung ứng dịch vụ tính từ thời điểm có mã số thuế.

Qua đây, có thể thấy được, mặc dù sử dụng hóa đơn điện tử đem lại nhiều lợi ích và tiện dụng những vẫn có rất nhiều quy định về hóa đơn điện tử khắt khe. Điều này cũng một phần vì muốn đảm bảo được giá trị cũng như ngăn chặn được việc hóa đơn giả xuất hiện.

Xem thêm: http://www.cell-relay.com/hoa-don-dien-tu-nhu-the-nao-la-hop-le/

  • https://storeviettel.com/hoa-don-dien-tu/thoi-gian-ap-dung.html

LEAVE A REPLY